DRs public service-redegørelse for 2011

Public service-redegørelse for 2011

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før.

2011 var første år med DRs nye public service-kontrakt, der gælder for perioden 2011-2014.

Du kan finde DRs public service-kontrakt 2011-2014 her.

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DR's public service-redegørelse - Nævnet har dog mulighed for at bede DR om at uddybe områder i redegørelsen, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Opdateret 19. september 2019

Fordelingen af sendetimer 2007-2010

 

 

Krav til DR's redegørelse

DR's public service-kontrakt opstiller en række krav til indholdet af redegørelsen det er fx oplysninger om omfanget af nyhedsudsendelser i radio og tv, indsatsen over for børn i radio, tv og andre platforme, dansk dramatik, nyheder på fremmedsprog eller en redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion.

De oplysninger, der skal indgå i DR's public service-redegørelser for årene 2011-2014, kan findes i DR's public service-kontrakt for 2011-2014. Det fremgår efter hver forpligtelse i kontrakten, hvad DR skal redegøre for på området.