DRs public service-redegørelse for 2010

Public service-redegørelse for 2010

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før.

2010

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 dr_psr2012_1_.pdf _blank i nyt>DR's public service-redegørelse for 2010

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 dr_aarsrapport_2010_1_.pdf _blank i nyt>DR's årsrapport for 2010

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DR's public service-redegørelse - Nævnet har dog mulighed for at bede DR om at uddybe områder i redegørelsen, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

2010

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 dr_ps-redegoerelse_for_2010_naevnsudtalelse_endelig.pdf _blank i nyt>Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR's public service-redegørelse for 2010

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 foelgebrev_til_dr.pdf _blank i nyt>Følgebrev til DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 pressemeddelelse_dr.pdf _blank i nyt>Pressemeddelelse

DR's bemærkninger til Nævnets udtalelse

I public service-kontrakten for 2007-2010 er DR forpligtet til at kommentere Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR's opfyldelse af public service-forpligtelserne.

Efterfølgende bliver DR's public service-redegørelse, Nævnets udtalelse og DR's bemærkninger til Nævnets udtalelse sendt til både Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere.

Formålet med denne proces er, at det fra politisk side efterfølgende kan vurderes, om der er behov for at ændre forhold i DR's public service-kontrakt, inden den udløber.

DR's bemærkninger til Nævnets udtalelse offentliggøres neden for, når de er modtaget fra DR efter 31. august 2011.

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2010 dr_kommentarer_010911.pdf i nyt>DRs kommentarer til Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010

Opdateret 30. juli 2019

Fordelingen af sendetimer 2007-2010