DRs public service-redegørelse for 2009

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før.

2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 drs_public_service-redegoerelse_for_2009.pdf i nyt vindue>DRs public service-redegørelse for 2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 draarsrapport_web_2009.pdf i nyt vindue>DRs årsrapport for 2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 resume_web_2009.pdf i nyt vindue>DRs resume for 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DR's public service-redegørelse - Nævnet har dog mulighed for at bede DR om at uddybe områder i redegørelsen, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

2009

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 dr_ps-redegoerelse_for_2009_naevnsudtalelse.pdf i nyt vindue>Nævnets udtalelse vedrørende DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 foelgebrev_til_dr.pdf i nyt vindue>Følgebrev til DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2009 pressemeddelelse_dr.pdf i nyt vindue>Pressemeddelelse

DR's bemærkninger til Nævnets udtalelse

I den nyeste public service-kontrakt er DR forpligtet til inden 31. august at kommentere Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs opfyldelse af public service-forpligtelserne.

Efterfølgende bliver DRs public service-redegørelse, Nævnets udtalelse og DRs bemærkninger til Nævnets udtalelse sendt til både Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere.

Formålet med denne proces er, at det fra politisk side efterfølgende kan vurderes, om der er behov for at ændre forhold i DRs public service-kontrakt, inden den udløber.

DRs bemærkninger til Nævnets udtalelse kan downloades neden for.

Opdateret 03. maj 2019