DRs public service-redegørelse for 2008

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før.

2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2008 dr2008_psredegoerelse.pdf _blank>DRs public service-redegørelse for 2008

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DR's public service-redegørelse - Nævnet har dog mulighed for at bede DR om at uddybe områder i redegørelsen, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Desuden indgår et brev fra Kulturministeriet om ordførernes beslutninger 11. juni 2008.

2008

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2008 dr_udtalelse_om_2008__final.pdf _blank>Nævnets udtalelse vedrørende DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2008 _blank>Kulturministeriets brev til DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2008 foelgebrev_til_bestyrelsen_om_2008.pdf _blank>Følgebrev til DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr dr_ps_2008 pressemeddelelse_om_2008.pdf _blank>Pressemeddelelse

I den nyeste public service-kontrakt er DR forpligtet til inden 31. august at kommentere Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs opfyldelse af public service-forpligtelserne.

Efterfølgende bliver DRs public service-redegørelse, Nævnets udtalelse og DRs bemærkninger til Nævnets udtalelse sendt til både Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere.

Formålet med denne proces er, at det fra politisk side efterfølgende kan vurderes, om der er behov for at ændre forhold i DRs public service-kontrakt, inden den udløber.

Opdateret 09. maj 2019

Krav til DRs redegørelse

DRs public service-kontrakt opstiller nogle helt klare krav til indholdet af redegørelsen - det er f.eks. oplysninger om omfanget af nyhedsprogrammer, børneprogrammer og dramatik i tv, nyheder på fremmedsprog eller en redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion.

Den fulde liste over de oplysninger, der skal indgå i DRs årlige redegørelse, kan findes i public service-kontraktens afsnit 15: "Kontraktens overholdelse".