DRs public service-redegørelse for 2007

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før. 

2007:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional drpublicserviceredg2007.pdf _blank>DRs public service-redegørelse for 2007

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DRs public service-redegørelse - Nævnet har dog mulighed for at bede DR om at uddybe områder i redegørelsen, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

2007:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional udtomdr2007.pdf _blank>Nævnets udtalelse vedrørende DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional dr public_service_dr flgbrevtildr2007.pdf _blank>Følgebrev til DR

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional prmedd110708.pdf _blank>Pressemeddelelse

I den nyeste public service-kontrakt er DR forpligtet til at kommentere Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs opfyldelse af public service-forpligtelserne.

Efterfølgende bliver DRs public service-redegørelse, Nævnets udtalelse og DR's bemærkninger til Nævnets udtalelse sendt til både Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere.

Formålet med denne proces er, at det fra politisk side efterfølgende kan vurderes, om der er behov for at ændre forhold i DRs public service-kontrakt, inden den udløber.

2007:

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional drskommentarer2007.pdf _blank>DRs bemærkninger til Nævnets udtalelse

<link fileadmin user_upload dokumenter medier radio_og_tv landsdaekkende_regional drsfoelgebrev2007.pdf _blank>DRs følgebrev til kommentarerne til Nævnets udtalelse

Opdateret 03. maj 2019

Krav til DRs redegørelse

DRs public service-kontrakt opstiller nogle helt klare krav til indholdet af redegørelsen - det er f.eks. oplysninger om omfanget af nyhedsprogrammer, børneprogrammer og dramatik i tv, nyheder på fremmedsprog eller en redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion.

Den fulde liste over de oplysninger, der skal indgå i DRs årlige redegørelse, kan findes i public service-kontraktens afsnit 15: "Kontraktens overholdelse".