DR's public service-redegørelse for 2020

DR skal hvert år inden 1. maj sende en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet. I redegørelsen skal DR beskrive, hvordan stationen har opfyldt public service-kontraktens krav året før.

2020 var andet år med DR's public service-kontrakt for perioden 2019-2023.

Radio- og tv-nævnets udtalelse

Radio- og tv-nævnet afgiver hvert år en udtalelse om, hvorvidt DR lever op til sine public service-forpligtelser. Udtalelsen bliver givet på baggrund af DR's public service-redegørelse.

Opdateret 21. oktober 2021

Krav til DR's redegørelse

DR's public service-kontrakt opstiller en række krav til indholdet af redegørelsen – det er fx oplysninger om omfanget af nyhedsudsendelser i radio og tv, indsatsen over for børn i radio, tv og på andre platforme, dansk dramatik, omfanget af hjælpetjenester eller en redegørelse for engagementet i dansk filmproduktion.

De oplysninger, der skal indgå i DR's public service-redegørelser for årene 2019-2023, kan findes i DR's public service-kontrakt for 2019-2023. Det fremgår efter hver forpligtelse i kontrakten, hvad DR skal redegøre for på området.

Læs mere om kravene til indholdet af redegørelsen i DR's public service-kontrakt for 2019-2023.