DR

DR er Danmarks eneste fuldstændigt licensfinansierede, landsdækkende radio- og tv-station. Med det aktuelle medieforlig, der gælder for årene 2019-2023, er DR i kontraktperioden finansieret gennem:

  • Et tilskud over finansloven, der bliver fastsat i radio- og fjernsynsloven
  • DR's andel af licensprovenuet (til og med 2021)
  • Øvrige indtægter ved salg af programmer og andre produkter og ydelser, andre tilskud, udbytte, overskudsandele m.v.

DR’s finansiering kommer med en række forpligtelser, der er beskrevet i den public service-kontrakt, DR har indgået med Kulturministeriet for årene 2019-2023.

Hvert år inden 1. maj skal DR i en public service-redegørelse beskrive, hvordan stationen har opfyldt sine forpligtelser året før. Redegørelsen bliver gennemgået og kommenteret af Radio og tv-nævnet i nævnets årlige public service-udtalelse.

DR bliver ledet af en bestyrelse på 11 medlemmer, der er udpeget for fire år ad gangen og af en direktion, anført af generaldirektøren.

DR består i dag af følgende medier:

Tv-kanaler:
DR1, DR2 og DR Ramasjang

Radiokanaler:
P1, P2, P3, P4 (herunder P4 Bornholm, P4 Esbjerg, P4 Fyn, P4 København, P4 Midt & Vest, P4 Nordjylland, P4 Sjælland, P4 Syd, P4 Trekanten og P4 Østjylland), P5, P6 Beat og P8 Jazz

Net og mobile platforme:
Dr.dk og flere apps

Ud over ovenstående medier driver DR også en række orkestre og kor, som tæller DR Symfoniorkestret, DR Big Band, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, DR Pigekoret, DR Juniorkoret, DR Børnekoret og DR Spirekoret.

På siderne om DR finder du

Opdateret 24. januar 2020

Klager over DR

Radio- og fjernsynsloven indeholder ikke bestemmelser, der giver Radio- og tv-nævnet mulighed for at træffe afgørelser om DR's public service-virksomhed eller om enkelte programmer udsendt på DR. Det er alene DR's bestyrelse, der kan træffe afgørelser på dette område.

Radio- og tv-nævnet kan alene afgive udtalelser om DR's public service-redegørelser og træffe afgørelse om visse DR-tjenester i de såkaldte værditest.

Du kan læse mere om klageadgangen i forhold til DR på DR's egen hjemmeside.

DR har desuden – som loven foreskriver – oprettet en Lytternes og seernes redaktør, som det er muligt at henvende sig til.