Public service-tv

De danske public service-tv-stationer

I Danmark har vi en række store udbydere af public service-tv: DR, TV 2/DANMARK og de 8 regionale TV 2-stationer.

DR og de regionale TV 2-stationer udøver deres public service-virksomhed på baggrund af public service-kontrakter, mens TV 2/DANMARK sender public service-tv på baggrund af en public service-tilladelse til hovedkanalen TV 2.

DR og de regionale TV 2-stationer er licensfinansierede. TV 2 har ikke modtaget licens siden midten af 2004 men er hovedsageligt reklame- og abonnementsfinansieret.

Public service-redegørelser og public service-tilsyn

Hvert år senest 1. maj afleverer alle public service-stationerne en public service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet, hvor de redegør for deres opfyldelse af kontrakter og tilladelse det foregående kalenderår.

For DR og de regionale TV 2-stationer gennemføres der umiddelbart efter 1. maj en høring over public service-redegørelserne.

Med udgangspunkt i redegørelserne følger Radio- og tv-nævnet årligt op på, om stationerne lever op til deres public service-forpligtelser, som de er beskrevet i kontrakter og tilladelser. Det sker i nævnets årlige public service-udtalelser.

Find mere information:

Du kan læse mere om DR, TV 2/DANMARK, de regionale TV 2-stationer samt nævnets public service-udtalelser om stationernes public service-virksomhed. Du kan ligeledes finde høringerne over public service-redegørelserne ved at følge linkene neden for eller via menuen til venstre.

Opdateret 01. februar 2019