Vejledning

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer.

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet en quick guide til tilladelseshavere i MUX 1.

Vejledninger for MUX1

Læs vejledningen (Senest opdateret i marts 2020)

Radio- og tv-nævnet træffer løbende afgørelser. Du kan holde dig orienteret om Radio- og tv-nævnets afgørelser under fanen 'Afgørelser vedrørende tilsyn med ikkerkommercielt lokaltv'

Her kan I ligeledes finde information om regler for sponsorering og placering af reklamer

Læs om reglerne for sponsorering her.

Læs om reglerne for identifikation og placering af reklamer her.

Opdateret 04. november 2022