Vejledning

Vejledningsvideoer og quickguides

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive til rtv@remove-this.slks.dk

MUX 1-vejledningen

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet en vejledning, som beskriver lokal-tv-ordningens vilkår.
Til belysning heraf omtales et udpluk af Radio- og tv-nævnets afgørelser.

Stationernes afrapporteringsforpligtelser samt nævnets tilsyn og sanktioner beskrives desuden kort.

Vejledningen er rettet mod tilladelseshavere i MUX 1 (dog ikke tilladelseshavere i særordningen).

Læs vejledningen (Senest opdateret i marts 2020)

Radio- og tv-nævnet træffer løbende afgørelser. Du kan holde dig orienteret om Radio- og tv-nævnets afgørelser under fanen 'Afsluttede lokal-tv-sager'.

Opdateret 01. september 2020