Radio- og tv-nævnets tilsyn

Radio- og tv-nævnet har kompetencen til at føre tilsyn med udøvelsen af den lokale programvirksomhed, herunder med anvendelsen af tilskudsmidlerne. Nævnet gennemfører i denne forbindelse stikprøvekontrol.

Slots- og Kulturstyrelsen udfører på nævnets vegne selve tilsynsprocessen.

Hvad består tilsynet i?

Tilsynet vil typisk bestå i en kontrol af:

  • om stationen sender det korrekte antal førstegangsudsendelser
  • om stationen udøver programvirksomheden fra tilladelsesområdet
  • om stationen udsender skjult reklame
  • om stationen opfylder kravet om at min. 80 pct. af programmerne skal være med lokalt indhold (den enkelte station kan dog have forpligtet sig til mere end 80 pct.)
  • om stationen anvender driftstilskuddet korrekt
  • om stationen er ophørt med sin programvirksomhed.

Opbevaringspligt

Det følger af opbevaringsbekendtgørelsen, at radio- og fjernsynsvirksomheder løbende skal optage alle programmer i deres fulde udstrækning og kunne dokumentere, hvad der har været udsendt på tekst-tv, digitale tillægstjenester knyttet til programmerne og RDS.

Det er stationens ansvar, at optagelse foretages samtidig med udsendelse af programmet og bliver opbevaret i minimum 6 måneder.

Radio- og tv-nævnet kan til brug for behandlingen af f.eks. en tilsynssag pålægge stationen at stille optagelserne til rådighed og fastsætte en frist for indsendelse heraf.

Programtilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt, hvis stationen tilsidesætter pligten til at optage og/eller opbevare programmerne, pålæg om at aflevere optagelser eller kopier heraf eller pålæg om i længere tid end tre måneder at opbevare optagelserne.

Afgørelser

En oversigt over disse Radio- og tv-nævnets afgørelser vedr. MUX 1 kan findes her: Radio- og tv-nævnets afgørelser.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)