Tilskud 2021

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 17. december 2020 tilskud til ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1. Nævnet har bevilget driftstilskud til 39 stationer.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i to rater. Den første rate udbetales inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar. Anden rate udbetales i løbet af august måned.

Finanslovsbevillingen 2021 på 45,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv. Det bemærkes, at den andel af finanslovsbevillingen, som Radio- og tv-nævnet har tildelt tv, er tillagt et beløb på 3,5 mio. kr. i distributionsstøtte i lighed med sidste år.

Se listen over tilskudsmodtagere her. 

Tilskudsmodtagere for 2021 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

Opdateret 26. januar 2022