Tilskud 2018

Radio- og tv-nævnet fordelte på sit møde den 18. december 2017 tilskud til ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1. Nævnet har bevilget driftstilskud til 38 stationer.

Tilskuddet vil blive udbetalt til stationernes NEM-konti i to rater. Den første rate udbetales inden udgangen af januar måned, såfremt finansloven er vedtaget. Styrelsen vil ligeledes udsende stationens tilsagnsbrev pr. mail i januar. Anden rate udbetales i løbet af august måned.

Finanslovsbevillingen 2018 på 43,8 mio. kr. til ikkekommerciel lokalradio og -tv blev i lighed med sidste år fordelt med 40 % til radio og 60 % til tv.

Se listen af tilskudsmodtagere

Opdateret 10. marts 2021