Tilskud til lokal-tv

Driftstilskud til ikkekommerciel lokal-tv

Medieaftalen for 2019-2023 afsætter årligt 45,8 mio. kr. som tilskud til ikkekommerciel lokalradio og -tv. 

Radio- og tv-nævnet administrerer puljen og udbetaler første rate af tilskuddet i januar til foreninger, der er blevet tildelt en tilladelse til udøvelse af programvirksomhed i forbindelse med udbud af sendemulighederne i MUX 1.

Tilsagn udbetales i to rater: den første i januar, såfremt finansloven er vedtaget, og den anden i august.

Tilskudsvejledningen kan findes her.

Tilskudsmodtagere for 2022 vil modtage tilskud og tilsagnsbrev medio/ultimo januar.

 

Opdateret 21. december 2021