Ansøgningsrunde til særordningen

Ansøgningsrunde til særordningen i MUX 1

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemfører en ansøgningsrunde i henhold til § 3, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommerciel tv i MUX 1, også kaldet særordningen.

Særordningen giver mulighed for ikkekommerciel programvirksomhed i MUX 1, som er produceret af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

På denne side findes der generel information om ansøgningsrunden, link til ansøgningsskema og -materiale samt bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 13. juni 2019, kl. 23.59. 

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke komme i betragtning.

Informationsmøde

Radio- og tv-nævnet afholder i forbindelse med udbud af programtilladelse i MUX 1, herunder til særordningen, et informationsmøde med en generel præsentation af ansøgningsmaterialet.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 2. april 2019, fra kl. 14.30 til kl. 16.00, hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København, 5. sal.

Tilmelding til informationsmødet er påkrævet. Foreningen/fonden tilmelder sig ved at sende en e-mail til rtv@slks.dk, der indeholder kontaktoplysninger på den deltagende forening/fond (navn, e-mail og telefonnummer). Maksimalt to deltagere per forening er tilladt.

Informationsmødet er i udgangspunktet for foreninger/fonde, der påtænker at ansøge om programtilladelse til MUX 1.

Tilmeldingen skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest torsdag den 28. marts 2019.

Ansøgningsmateriale og bilag

Ansøgningsmateriale

Her finder du ansøgningsmaterialet og links til bilag. Det anbefales, at ansøgere læser hele ansøgningsmaterialet igennem inden de sender ansøgningen.

Ansøgningsmateriale (pdf)

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet, som findes under bilag 1, udfyldes og underskrives fysisk. Ansøgningen kan enten indsendes pr. post eller elektronisk via e-mail. Slots- og Kulturstyrelsen vil fremsende en kvittering til ansøgeren, når ansøgningen er endeligt modtaget hos styrelsen.

Bilag

  1. Ansøgningsskema i word-format

  2. Bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1 inklusiv bilag (MUX 1-bekendtgørelsen, i ansøgningsmaterialet benævnt 'bekendtgørelsen').

  3. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse vedrørende ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1

  4. Lov nr. 115 af 30. januar 2019 om radio- og fjernsynsvirksomhed (radio- og fjernsynsloven)

  5. Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven)

Obs! Opdatering den 25. marts 2019: Af det tidligere ansøgningsmateriale fremgik det ikke, at ansøgeren skulle angive stationens sendestart. Dette er nu ændret i materialet og ansøgningsskemaet. Derudover fremgår det nu også af ansøgningsskemaet, at ansøgeren skal vedhæfte foreningens/fondens stiftelsesprotokollat til ansøgningen.

Spørgsmål og kontaktinformation

Eventuelle spørgsmål til særordningen og ansøgningsprocessen kan sendes til Radio- og tv-nævnet, rtv@remove-this.slks.dk.

Ansøgerne opfordres til at rette henvendelse inden udløbet af ansøgningsfristen, som er torsdag den 13. juni 2019, kl. 23.59. Det bemærkes, at det ikke vil være muligt at få hjælp efter normal arbejdstid.

Modtagne ansøgninger

Modtagne ansøgninger

Der er modtaget tre ansøgninger til ansøgningsrunden til tilladelse i særordningen i MUX 1.

Oplysninger af personfølsom karakter, verserende sager samt evt. hemmelige adresser og telefonnumre mv. er undtaget fra ansøgningerne.

Nedenfor kan du finde de modtagne ansøgninger til udbuddet af tilladelser til særordningen i MUX 1.


Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)