Udbud af programtilladelser 2019

Udbud af ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1.

Obs! Radio- og tv-nævnet har nu fordelt programtilladelser i de otte regioner til ikkekommercielt tv i MUX 1. Oversigt over tilladelser fordelt på regioner.

Baggrund

Radio- og tv-nævnet gennemfører et udbud af sendemulighederne for ikkekommercielt lokal-tv i MUX 1 i henhold til bekendtgørelse nr. 79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1.

På denne side findes der generel information om udbuddet, udbudsmateriale samt bilag og link til ansøgningsskema.

NB! Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at udskyde behandlingen af ansøgninger til programtilladelser i MUX 1, herunder særordningen. Nævnet forventer derfor først at træffe afgørelse herom i løbet af oktober 2019. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var torsdag den 13. juni 2019, kl. 23.59. 

Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Spørgsmål og svar

Radio- og tv-nævnet har gennemført en spørgsmål- og svarrunde i forbindelse med udbuddet.

Fristen for indsendelse af spørgsmål var den 12. april 2019, kl. 12.00 

Svarene på de stillede spørgsmål fra henholdsvis informationsmødet den 2. april 2019 og den skriftlige spørgsmål/svar runde er nu offentliggjort og kan læses nedenfor:

Spørgsmål og svar til udbuddet af programtilladelse

For at sikre lige adgang til oplysninger om udbuddet bliver svarene alene offentliggjort på denne hjemmeside. Der vil ikke blive udsendt individuelle svar med post eller mail. Det er ansøgers eget ansvar at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar.

Informationsmøde

Radio- og tv-nævnet afholdte i forbindelse med udbud af programtilladelse i MUX 1 et informationsmøde med en generel præsentation af ansøgningsmaterialet.

Informationsmødet blev afholdt tirsdag den 2. april 2019, kl. 14.30 - 16.00, hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, 5. sal.

Ansøgningsskema

NB! Radio- og tv-nævnet er blevet opmærksom på, at nogle ansøgere har problemer med at underskrive ansøgningsskeamet, da de ikke er i besiddelse af en erhvervssignatur til nemID.  Skemaet kan som udgangspunkt kun underskrives med erhvervsignatur. Radio- og tv-nævnet har dog undtagelsesvist åbnet op for, at ansøgerne kan underskrive ansøgningsskemaet med et personligt nemID for at imødekomme denne problemstilling. Ansøgningsfristen er fortsat den 13. juni 2019, kl. 23.59.

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk. Ansøgeren vil modtage en kvittering, når ansøgningen er endeligt modtaget hos Slots- og Kulturstyrelsen. Såfremt ansøgeren ikke modtager en kvittering efter indgivelse, er ansøgningen ikke gyldigt modtaget.

Link til ansøgningsskemaet

Skulle der opstå problemer med at anvende det elektroniske ansøgningsskema eller de tilhørende bilag, opfordres ansøger til at rette henvendelse til Radio- og tv-nævnet inden udløbet af ansøgningsfristen, som er torsdag den 13. juni 2019, kl. 23.59. Det bemærkes, at det ikke vil være muligt at få hjælp efter normal arbejdstid.

Ansøgningsskemaet i pdf-format 

Modtagne ansøgninger

Modtagne ansøgninger

Oversigt over modtagne ansøgninger om tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Der er modtaget 62 ansøgninger, som fordeler sig således geografisk:

  • Bornholm: 2 ansøgninger
  • Fyn: 10 ansøgninger
  • Hovedstaden: 18 ansøgninger
  • Midt-Vest: 5 ansøgninger
  • Nord: 6 ansøgninger
  • Syd: 6 ansøgninger
  • Øst: 5 ansøgninger
  • Østjylland: 10 ansøgninger

Se oversigten over hvem, der har ansøgt her.

Du kan finde ansøgningerne, dvs. ansøgningsskema samt programbeskrivelse, her.

 

 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)