Programtilladelse til at sende MUX 1 efter ansøgning eller udbud

Der kan som hovedregel ikke udstedes tilladelser til programvirksomhed i MUX 1 efter uopfordret ansøgning.

Tilladelser til programvirksomhed i MUX 1 gives efter udbud

Et udbud indebærer, at alle ledige sendemuligheder opslås på én gang, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at komme i betragtning.

Tilladelserne fordeles ved en skønhedskonkurrence

Ved en skønhedskonkurrence får den ansøger, der i konkurrence med andre ansøgere, i højeste grad opfylder skønhedskriterierne, tilladelsen.

Skønhedskonkurrencen modificeres dog af et andet princip: da ledig sendetid betragtes som en vigtig samfundsmæssig ressource, der alt andet lige skal benyttes, får alle ansøgere, hvis der er nok ledig sendetid, en tilladelse.

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev (vælg kategorien 'Medier'), så får du automatisk besked, hvis der afholdes et nyt udbud.

Undtagelse fra hovedreglen - midlertidige tilladelser

En undtagelse fra hovedreglen om, at tilladelser i MUX 1 kun udstedes på baggrund af udbud, er de midlertidige tilladelser, der kan gives for op til én måneds varighed, da der netop er tale om midlertidige tilladelser, der typisk udnyttes til at dække en kortere, måske nyligt opstået begivenhed. Dette kan eksempelvis være en byfest eller en festival.

Opdateret 10. marts 2021