Tilsyn med TV Bella

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 2. februar 2017 afgørelse om at påtale stationens manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold, om lokal produktion samt om udsendelse af rulletekster med informationer og af hjemmesider.

Tilsyn med TV Bella 

2. februar 2017

Opdateret 01. februar 2019