Tilsyn med Frederiksberg Lokal-TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om, at der er overensstemmelse mellem Frederiksberg Lokal-TV’s udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse samt vilkårene for tilskud.

Opdateret 01. februar 2019