Afgørelse vedrørende tilsyn med Sønderborg Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om, at en række af Sønderborg Lokal TV’s programmer i 2016 ikke er optaget i tilladelsesområdet. Nævnet påtaler derfor, jf. § 26 i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, Sønderborg Lokal TV’s manglende overholdelse af kravet om at udøve programvirksomheden i tilladelsesområdet. Da Sønderborg Lokal TV havde sendt for få førstegangsudsendelser i 2016, bortfaldt stationens tilskud delvist.

Opdateret 01. februar 2019