Afgørelse vedrørende tilsyn med Randers Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet gennemførte et stikprøvetilsyn med Randers Lokal TV’s drifttilskud og programvirksomhed. Nævnet påtalte Randers Lokal TV’s manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Nævnet fandt, at to programmer ”Welcome to my world  - Terry Blackwood” og ”Stig Ulrichsen fortæller om Anker Jørgensen”  var af almen og generel interesse, og at programmerne ikke havde tilstrækkelig lokal tilknytning til tilladelsesområdet. 

Opdateret 01. februar 2019