Afgørelse vedrørende tilsyn med Middelfart Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Middelfart Lokal TV’s årlige afrapportering for 2016 ført tilsyn med Middelfart Lokal TV’s programvirksomhed og driftstilskud. Nævnet traf den 6. oktober 2017 afgørelse om, at stationen har udsendt skjult reklame i et af stationens programmer, hvilket medfører en påtale. 

Opdateret 01. februar 2019