Afgørelse vedrørende SIFATV

RESUMÉ

SIFATV.DK var blevet meddelt afslag på sin ansøgning om programtilladelse i MUX 1 den 15. december 2016. SIFTATV.DK anmodede herefter Radio- og tv-nævnet om at genbehandle foreningens ansøgning om programtilladelse i MUX 1. Radio- og tv-nævnet traf på sit møde d. 27. januar afgørelse om at afvise genbehandling af ansøgningen. Nævnet understregede samtidig, at ansøger havde ansvaret for at anføre korrekte oplysninger i ansøgningen. 

Afgørelse vedr. SIFATV

2. februar 2017

Opdateret 01. februar 2019