Afgørelse vedrørende med Fynbo TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har på baggrund af Fynbo TV’s årlige afrapportering for 2016 ført tilsyn med Fynbo TV’s programvirksomhed og driftstilskud. Nævnet traf den 6. oktober 2017 afgørelse om, at stationen lever op til vilkårene i sin programtilladelse.

Opdateret 01. februar 2019