Afgørelse vedrørende Foreningen Silkeborg Lokal TV

Radio- og tv-nævnet traf den 31. marts 2017 afgørelse om at meddele afslag på Foreningen Silkeborg Lokal TV’s anmodning om tilladelse til at ændre i procentsatsen for lokalt indhold fra 100 pct. til 80 pct.

Opdateret 01. februar 2019