Afgørelse vedr. tilsyn med TV København

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 12. september 2017 afgørelse om, at nævnet påtaler en række af TV Københavns programmer fra 2016, idet de ikke overholder kravet om, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet (eller undtagelsesvist tilgrænsende tilladelsesområder), hvilket yderligere udløser et tilbagebetalingskrav. Radio- og tv-nævnet har tillige truffet afgørelse om at påtale TV Københavns manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.

Opdateret 01. februar 2019