Afgørelse vedr. tilsyn med Foreningen TVdot

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf den 4. september 2017 afgørelse om, at nævnet påtaler Foreningen TVdot’s udsendelse af et program i 2016, ”Danskere i Spanien”, der ikke er optaget i tilladelsesområdet, hvilket tillige udløser et tilbagebetalingskrav, da programmet ikke er tilskudsberettiget. Foreningen Tvdot har desuden i 2016 udsendt tidligere udsendte programmer som førstegangsudsendelser, hvilket ligeledes udløser en påtale og et tilbagebetalingskrav.

Opdateret 01. februar 2019