Afgørelse om tilsyn med station

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 28. juni 2017 om at inddrage en stations programtilladelse per 1. juli 2017 med hjemmel i de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Derudover traf nævnet afgørelse om, at driftstilskuddet for perioden 1. juli – 31. december 2017 bortfaldt. 

Stationen har anmodet om genoptagelse af sagen. Radio- og tv-nævnet forventes at tage stilling til dette på sit møde den 28. august 2017. 

Opdateret 01. februar 2019