Tilsyn med Vesterbro Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte på baggrund Vesterbro Lokal TVs halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 ført tilsyn med Vesterbro Lokal TVs programvirksomhed og driftstilskud.

Nævnet fandt, en række programmer om folketingsvalget i 2015, clairvoyance og tarotkort ikke opfyldt kravet om lokalt indhold, jf. § 11, stk. 2 og 3, og at Vesterbro Lokal TV derved havde overtrådt vilkårene, som fremgår af stationens programtilladelse, jf. § 26, i bekendtgørelsen om MUX 1. Dette forhold blev påtalt.

Derudover konstaterede nævnet, at Ældre TVs logo blev vist i en række programmer. Dette forhold blev påtalt.

Opdateret 01. februar 2019