Tilsyn med TV Nordsjælland

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af Nordsjælland TV Foreningens halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 ført tilsyn med Nordsjælland TV Foreningens programvirksomhed og driftstilskud.

Nævnet fandt, at Nordsjælland TV Foreningen i et indslag om Asserbo Golf Club havde overtrådt forbuddet i lokalradiobekendtgørelsens § 16, stk. 1, om udsendelse af reklamer. Radio- og tv-nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationen omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 01. februar 2019