Tilsyn med TV København

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 8. marts 2016 om, at TV København ikke overholdt vilkårene i sin programtilladelse. På denne baggrund påtalte nævnet TV Københavns udsendelse af programmer produceret inden den nugældende ordning og eksterne- og co-produktioner samt fejlkrediteringer.

Opdateret 01. februar 2019