Tilsyn med TV Alternativ

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af TV Alternativs halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 tilsyn med TV Alternativs programvirksomhed og driftstilskud.

Nævnet påtalte en række programmer der handlede om emner af general og almen interesse og derfor ikke opfyldte kravet om lokalt indhold. Derudover vurderede nævnet, at et interview med en præst fra Brødremenigheden i Christiansfeld opfyldte kravet om lokalt indhold, da programmet omhandlede Christiansfelds historie og Brødemenighedens betydning for byen. Nævnet konstaterede, at hele programserien "Ugens Religiøse Spørgsmål" kunne påtales. "Ugens Religiøse Spørgsmål" var et fast programformat og TV Alternativ havde i sit høringssvar oplyst, at tilsynsugerne var repræsentative for TV Alternativs programvirksomhed.

Opdateret 01. februar 2019