Tilsyn med Østjyske Studerendes TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den 15. marts 2016 truffet afgørelse om, at en række af Østjyske Studerendes TV’s programmer ikke overholder kravet om, at udsendte programmer skal være produceret efter den 1. januar 2014, hvor den gældende lokal-tv-ordning trådte i kraft, at udsendte programmer skal optages i tilladelsesområdet (eller tilgrænsende tilladelsesområder), samt at udsendte programmer skal være produceret af tilladelseshaveren selv eller borgere, der er hjemmehørende i tilladelsesområdet. Derudover påtalte nævnet Østjyske Studerendes TV’s fejlkrediteringer af de udsendte programmer.

Opdateret 01. februar 2019