Tilsyn med MV TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet erfarede, at foreningen MV TV’s kanal, Midtvest TV, havde bragt indslag, som var optaget uden for region Midt-Vest, hvor foreningen har sin programtilladelse. Nævnet førte på den baggrund tilsyn med MV TV’s programvirksomhed. 

MV TV’s program ”Kunst & Kultur” fra Galleri Bankgaard handlede om Brande-kunstneren Kirsten Boldt, som ikke er fra den tilgrænsende region, dvs. region Syd, men som er fra tilladelsesområdet, region Midt-Vest. Nævnet fandt, at optagelsen af programmer, som handler om eller er med personer fra enten tilladelsesområdet eller de umiddelbart tilgrænsende tilladelsesområder, undtagelsesvis kan finde sted i de umiddelbart tilstødende tilladelsesområder og stadig stemme overens med § 11, stk. 1, 1. pkt.

Nævnet konkluderede, at der var overensstemmelse mellem MV TV’s udøvede programvirksomhed og vilkårene i den udstedte programtilladelse. 

Opdateret 01. februar 2019