Tilsyn med Middelfart Lokal TV

RESUMÉ


Radio- og tv-nævnet har den 22. juni 2016 truffet afgørelse om, at en række af MLTV’s udsendte programmer i 2015 ikke er optaget i tilladelsesområdet. Nævnet påtaler derfor Middelfart Lokal TV’s manglende opfyldelse af § 11, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelsen om MUX 1. Som følge heraf har Middelfart Lokal TV sendt for få førstegangsudsendelser i 2015, hvorfor stationens tilskud bortfalder delvist.

Opdateret 01. februar 2019