Tilsyn med Kanal 1

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet traf afgørelse af den 8. marts 2016 om, at Kanal 1 ikke overholdt kravet om at sende to timers førstegangsudsendelser. Derudover påtalte nævnet Kanal 1s udsendelse af programmer produceret inden den nugældende ordning, fejlkrediteringer, eksterne- og co-produktioner, overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame og manglende overholdelse af vilkårene i Kanal 1s programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold. Nævnet fandt, at programmer om TTIP, EU-retsforbeholdet, filosofi, udlændingepolitik, overførselsindkomst og øvrige generelle emner ikke var lokalt indhold.

Opdateret 01. februar 2019