Tilsyn med Foreningen Silkeborg Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte på baggrund af Foreningen Silkeborg Lokal TV’s halvårlige afrapportering for 2. og 3. kvartal 2015 tilsyn med Foreningen Silkeborg Lokal TV’s programvirksomhed og driftstilskud.

Nævnet påtalte en række programmer der handlede om emner af general og almen interesse og derfor ikke opfyldte kravet om lokalt indhold.

Opdateret 01. februar 2019