Godkendelse af TV-Bellas regnskab for 2015

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet modtog regnskab for 2015 fra TV-Bella i forbindelse med stationens årlige afrapportering.

Det fremgik af TV-Bellas regnskab, at stationens driftsudgifter var lavere end stationens driftstilskud. Nævnet traf således afgørelse af den 24. oktober 2016 om, at TV-Bella skulle tilbagebetale de ubrugte tilskudsmidler. 

Derudover fremgik det af regnskabet, at revisor havde påpeget, at foreningen ikke overholdt bogføringsloven, og at foreningen efter revisors opfattelse ikke i tilstrækkelig grad havde overholdt kildeskattelovens regler om indberetning af honorarer til SKAT. Nævnet pålagde TV-Bella at indsende et regnskab for 2016, hvor der var rettet op på de

nævnte forhold. Endelig blev stationen pålagt at fremsende dokumentation, når stationen havde indberettet 80.000 kr., svarende til udbetalte honorarer, til SKAT.

Radio- og tv-nævnet godkendte herefter TV-Bellas regnskab for 2015.

Opdateret 01. februar 2019