Anmodning fra Fynbo TV om ændring af programtilladelse

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet har den 22. juni 2016 imødekommet Fynbo TV’s anmodning om ændring af programindhold, således at Fynbo TV kan sende musik i et nærmere angivet omfang under forudsætning af, at programvirksomheden i øvrigt fortsat opfylder programtilladelsens vilkår.

Opdateret 01. februar 2019