Afgørelse om europæiske programmer på TV København

RESUMÉ

TV København anmodede Radio- og tv-nævnet om tilladelse til at sende europæiske programmer produceret af Focus TV.

Radio- og tv-nævnet har den 19. december 2016 truffet afgørelse om at imødekomme TV Københavns anmodning om tilladelse til at sende europæiske programmer produceret af Focus TV i henhold til § 14, nr. 2, i MUX 1-bekendtgørelsen, da Focus TV efter det oplyste er uafhængig af tv-foretagendet TV København.

 

 

Opdateret 01. februar 2019