Tilsyn med TV Sydsjælland

Resumé

Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med TV Sydsjælland, da TV Sydsjælland havde oplyst at have optaget programmer udenfor tilladelsesområdet og ikke at have sendt 10 timer hver uge.

Nævnet påtalte TV Sydsjællands overtrædelse af § 11, stk. 1, 1. og 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 145 af 18, februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, med programmet "Sommerpostkost fra Norden". Nævnet indskærpede desuden, at TV Sydsjælland skulle overholde kravet om at sende 2 timers førstegangsudsendelser per uge, jf. § 12, stk. 1, i bekendtgørelsen om MUX 1, og som konsekvens heraf skulle tilbagebetale tilskud.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

Opdateret 19. september 2019