Tilsyn med Sønderborg Lokal TV

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med programvirksomheden i 2015 for Sønderborg Lokal TV. Tilsynet afdækkede, at Sønderborg Lokal TV havde sendt programmer produceret af Aabenraa Lokal TV.

Nævnet fandt, at Sønderborg Lokal TV havde overtrådt § 11, stk. 1, i bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, der handler om, at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer. Således afgjorde nævnet, at Sønderborg Lokal TV skulle tilbagebetale tilskuddet for de pågældende udsendelser. Ved opfølgende tilsyn ville nævnet fastsætte det endelige tilbagebetalingskrav.

Opdateret 01. februar 2019