Tilsyn med regnskaber for året 2013 for Presse Tv, Gender TV og Eurozone

RESUMÉ

Radio- og tv-nævnet gennemførte tilsyn med de indsendte regnskaber for Presse TV (7 stationer), Gender TV (8 stationer) og Eurozone (8 stationer), da da der ved gennemgangen forekom en del sammenfald og uklarheder i regnskaberne. Efter gennemgangen fandt nævnet, at regnskaberne ikke kan godkendes blandt andet fordi regnskabspraksis ikke er fulgt. På denne baggrund kræves tilskuddene for 2014 tilbagebetalt.

Opdateret 01. februar 2019