Anmodning om samarbejde mellem TV-M og HLTV

RESUMÉ

På baggrund af en anmodning fra bestyrelsen i Sendesamvirket MUX 1 Øst om samarbejde om produktion af programmer mellem Nykøbing-Falsters Multimedieklub (NFMK), der har en programtilladelse til at sende under navnet TV-M, med HLTV, behandlede Radio- og tv-nævnet spørgsmålet om samarbejde mellem en programtilladelseshaver og HLTV og gav afslag på anmodningen.

NFMK, der er medlem af Sendesamvirket MUX 1 Øst, indledte umiddelbart efter anmodningen et samarbejde med HLTV om produktion af programmer, før Radio- og tv-nævnet havde taget stilling til sagen.

Radio- og tv-nævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at det kræver en programtilladelse fra Radio- og tv-nævnet at udøve programvirksomhed i MUX 1, samt at det af bemærkningerne til lovforslag L 50, som fremsat i Folketinget 2013-2014 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv), fremgår at hensigten med lovforslaget bl.a. er, at programmer skal produceres af tilladelseshaveren, samt at co- og entrepriseproduktioner ikke er at regne for egenproduktion.

Radio- og tv-nævnet bemærker, at § 11 i bekendtgørelse nr. 145 af 18. februar 2014 om ikkekommercielt tv i MUX 1, giver mulighed for, at borgere hjemmehørende i lokalområdet kan medvirke til programproduktion gennem reglerne om public access, der pålægger indehaveren af programtilladelse at inddrage offentligheden, såfremt dette er et vilkår i den pågældende programtilladelse, men at reglerne herom vedrører borgere og ikke foreninger.

Radio- og tv-nævnet vil i forlængelse af afgørelsen føre tilsyn med TV-M for at klarlægge, hvor mange timers produktion der ikke er produceret af tilladelseshaveren NFMK.

Opdateret 19. september 2019