Anmodning ændring af programvilkår TV Vestsjælland

RESUMÉ

TV Vestsjælland anmodede nævnet om at udvidede stationens programtilladelsens vilkår om programkategorier. Det fremgår af programtilladelsen, at stationen skal opfylde sine planer om programindhold, herunder programkategorier, som oplyst i ansøgningen om programtilladelse.

I afgørelsen lagde nævnet vægt på, at programkategorierne i region Øst, hvor TV Vestsjælland har programtilladelse ikke var afgørende for nævnets alsidighedsvurdering i forbindelse med nævnets behandling af ansøgninger ved udbuddet.

Således ville en godkendelse af anmodningen fra TV Vestsjælland, efter nævnets vurdering, ikke forrykke grundlaget for alsidighedsvurderingen i Region Øst. På denne baggrund godkendte nævnet anmodningen fra TV Vestsjælland.

Opdateret 01. februar 2019