Afgørelse vedrørende tilsyn med TVMarineret

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 1. oktober 2020 afgørelse om at påtale TVMarinerets manglende overholdelse af vilkårene i stationens programtilladelse om udsendelse af programmer med lokalt indhold.

Afgørelsen

Opdateret 13. november 2020