Afgørelse vedrørende tilsyn med TV Sydsjælland

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 19. december 2019 afgørelse om at påtale TV Sydsjællands manglende overholdelse af kravet om førstegangsudsendelser.  På baggrund af de manglende udsendte førstegangsudsendelser udstedte Nævnet et tilbagebetalingskrav.

Opdateret 16. januar 2020