Afgørelse vedrørende tilsyn med TV KANT

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 27. maj 2020 afgørelse om, at TV KANT overholder vilkårene for sin programtilladelse på det foreliggende grundlag.

Opdateret 28. maj 2020