Afgørelse vedrørende tilsyn med Sønderborg Lokal TV (SLTV)

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 25. maj 2018 afgørelse om at påtale manglende overholdelse af kravet om, at sponsorerede programmer skal krediteres ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder.

Opdateret 20. september 2019