Afgørelse vedrørende tilsyn med årsregnskaber for 2018

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf på sit møde den 22. oktober 2019 afgørelse om at påtale 13 lokal-tv-stationers manglende overholdelse af kravet om egenproduktion i forbindelse med tilsyn med årsregnskaber for 2018. Som eksempel lægges en konkret afgørelse op i anonymiseret form.

Opdateret 24. marts 2020